Geef een boek weg


Heb jij een exemplaar van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ met weggeefcode, dan kun je het boek gratis cadeau doen aan iemand in je netwerk. Vul hiervoor dit formulier in met de unieke weggeefcode. Changemanager.nl stuurt het boek vervolgens naar de gelukkige ontvanger.

[Let op: alle letters in de code zijn HOOFDLETTERS. Het cijfer 0 (nul) komt niet voor in de code in verband met verwarring met de hoofdletter O]

Weggeefformulier