Leren veranderen – ZOOM – 18 juni

Vertrouwen met stip op 3

Dagvoorzitter Stakeholdersbijeenkomst

Zesde druk Van weerstand naar veranderbereidheid