Dagvoorzitter Stakeholdersbijeenkomst

Op 23 oktober was changemanager Erwin Metselaar dagvoorzitter bij de strategie dag van UWV Bijzondere Zaken (BZ). Onderwerpen inleiden, de link leggen tussen presentaties, workshops samenvatten, Erwin was dagvoorzitter met de bril van een verandermanager. Een nieuwe koers opzetten gaat immers over veranderen.

Samen op weg naar 2025

Het doel van deze dag was input genereren met diverse stakeholders om de koers van UWV BZ voor de komende 5 jaar in beeld te brengen. Aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het domein van arbeid en gezondheid is gekeken wat dit betekent voor de diverse samenwerkingsverbanden. De Belastingdienst, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank, ABP Loket, CAK en een vertegenwoordiging van verschillende divisies en directoraten van UWV namen deel aan de bijeenkomst.

Na het openingswoord door Hans Romeijnders gingen de diverse stakeholders in verschillende werkvormen met vier thema’s aan de slag:

  1. Klant in beweging naar 2025: In een brown paper sessie werd de levensweg van de klant in kaart gebracht. Dit bracht mooi in beeld waar UWV BZ haar partner tegenkomt. Als ook hoe de overgang verbeterd kan worden en doublures voorkomen kunnen worden.
  2. Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid. Met de benen op tafel werd een rondetafelgesprek. In een informele setting vertelden stakeholders hoe ze tegen de ontwikkelingen aankijken en welke impact dat op hun organisatie heeft.
  3. Technologische ontwikkelingen: Aan de hand van een inspirerende video maakten stakeholders hun eigen veranderverhaal (storytelling) met als thema technologie.
  4. Internationale samenwerking: Samen werd een  SWOT analyse gemaakt van de interne sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen in de markt.

Het was een energieke dag waarop veel input is verzameld voor het nieuwe koersdocument van UWV BZ.

Lees andere praktijkcases.