Verandersucces volgens Changemanager.nl

Changemanager.nl zorgt voor verandersucces door telkens de juiste interventies te kiezen. Onze verandermanagers motiveren, verduidelijken nut en noodzaak en zorgen voor de randvoorwaarden die nodig zijn om succesvol te kunnen veranderen.

In de visie van Changemanager.nl gaan gedragsverandering en organisatieverandering daarbij gelijk op. Een organisatieverandering, bijvoorbeeld in systemen of structuren, zal mislukken wanneer niet ook aandacht wordt besteed aan het nieuwe gewenste gedrag. Andersom zullen bijvoorbeeld cultuurinterventies gericht op nieuwe kernwaarden, niet beklijven zonder borging in nieuwe afspraken en routines. ‘Hard’ en ‘zacht’ worden altijd in de juiste mix gecombineerd. Onze verandermanagers denken, voelen en doen en zorgen zo voor maximale veranderbereidheid in de organisatie.

Verandersucces

Changemanager.nl heeft voor iedere uitdaging de juiste specialist in haar netwerk.