Boardroom consultancy

Boardroom consultancy richt zich op de strategische vraagstukken van jouw organisatie. Missie en visie ontwikkeling, waarbij we sparringpartner zijn om samen te horizon te verkennen en dit doorvertalen naar verandervraagstukken. We adviseren directie, CvB of RvB over strategievorming. Dit doen we door open dialogen en motiverende vraagstelling.

Integrale aanpak

Een nieuwe horizon raakt alle bouwstenen in de organisatie. Dit vereist een integrale (verander)aanpak gericht  op cultuur, structuur, systemen, leiderschap, waarden, mensen en de benodigde skills. Als boardroom consultant zetten we samen de contouren neer van de gewenste organisatie. Daarbij maken we meteen de vertaalslag naar de vormgeving en uitvoering ervan in nauwe samenwerking met de diverse teams in de organisaties.

Van visie naar realisatie

Als sparringpartner bevragen we je, onderzoeken we ideeën, concretiseren gedachten, werken ze uit en pakken door tot en met de realisatie. Wij houden de veranderenergie en het tempo op peil, zodat je niet ingehaald wordt door de actualiteit. Succesvol van visieontwikkeling naar plan en de uitvoering ervan.

Contact