Human Resource Management

Je wilt mensen in beweging krijgen in de richting van de nieuwe koers. Vaak heeft HRM al een breed scala aan HR-tools in beeld die ingezet kunnen worden om verandering te realiseren. Denk aan in-, door- en uitstroom, mobiliteit, employability of een eigen Academy.

De verandermanagers van Changermanager.nl adviseren aan en werken samen met HRM. We zijn jouw HR businesspartner en zorgen voor verbinding met HR en alle aanwezige HR instrumenten. Waar nodig kunnen we ook meehelpen in de ontwikkeling van nieuwe HR instrumenten.

Samenwerken met HRM op het gebied van:

  • In kaart brengen HR instrumenten
  • Ontwikkelen van nieuwe instrumenten
  • Competentieontwikkeling
  • De juiste persoon op de juiste plaats
  • Mobiliteit
  • Employability
  • Management development programma’s
  • Coaching

Contact