Organisatie surveys

Een verandering of verbetering heeft tot doel de organisatie, het team en of het individu naar een hoger plan te tillen. Een survey kan helpen om deze ontwikkeling meetbaar en inzichtelijk te maken. Door informatie op te halen uit de organisatie wordt een gezamenlijk startpunt voor dialoog en verbeteracties gevormd. De surveys van Changemanager.nl richten zich op de volgende onderwerpen:

Organisatie diagnose

Teamontwikkeling

  • Samenwerking
  • Teamontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

  • HR diagnose: employability, mobiliteit, loopbaan
  • Competentieontwikkeling
  • Leerstijl
  • Drijfveren
  • Persoonlijkheid

Bestaande surveys kunnen altijd op maat aangepast worden aan de ontwikkeling waarin jouw organisatie, team of individu zich bevindt. Een survey is nooit een doel op zich. Het is gereedschap om de gewenste beweging in beeld te brengen en te versnellen.

Contact