Verandermanagement

Verandermanagement is simpel gezegd het managen van de verandering. Alle activiteiten die je onderneemt wanneer de structuur, cultuur en werkwijze veranderen binnen de organisatie. Verandermanagement is in onze visie organisatieverandering met als essentieel component gedragsverandering. Vanuit motivatie en veranderbereidheid draagt onze veranderaanpak bij aan daadwerkelijke gedragsverandering. We zorgen ervoor dat teams en individuen in beweging komen, zodat zij bijdragen aan die verandering. Veranderingen vragen dus om goed verandermanagement door ervaren veranderexperts.

Organisatieverandering: dicht op de mens

Veranderen, een nieuwe koers inzetten, in transitie zijn, een nieuwe richting inslaan. Dit kan alleen als iedereen betrokken is. Ieder individu binnen de organisatie heeft immers een eigen keuzeproces en dit bepaalt de mate van gedragsverandering en dus ook het uiteindelijke resultaat van de organisatieverandering. Om de organisatieverandering te realiseren steken we veel energie in het creëren van veranderenergie. Dus wat hebben jouw mensen nodig om te veranderen? Hoe creëer je veranderbereidheid die ervoor zorgt dat de gewenste doelstellingen behaald worden.

Onze veranderaanpak is altijd dicht op de mens. Gericht op het creëren van motivatie en betrokkenheid, met een goede mix tussen top-down en bottom-up. We zijn niet aan adviesbureau dat een dik rapport schrijft en dan vertrekt. We veranderen van A tot Z. Van plan tot realisatie.

  • Hands on verandermanagement
  • Gericht op gedragsverandering
  • Dicht op de praktijk
  • Communicatie als rode draad
  • Ervaren verandermanagers
  • Veranderbereidheid in plaats van weerstand
  • Organisatie surveys voor meer inzicht

Veranderen is tweerichtingsverkeer

Verandermanagement is een integraal proces, waarbij jouw mensen een essentiële rol spelen. Zij bepalen immers in grote mate het succes van de verandering. Hoe groter het draagvlak, hoe beter en sneller de verandering geadopteerd wordt. Daarom zorgen we altijd voor een goede mix tussen top-down (heldere kaders, goede strategische visie) en bottom-up communicatie. Bottom up gaan we in dialoog om betrokkenen mee te nemen in die visie en daar invullen aan te laten geven. Alleen ‘zenden’ is de garantie dat de verandering niet zal slagen.

Contact