Dinamo Vragenlijst

Je bent op zoek naar de Dinamo vragenlijst.  Dat is super want dat betekent je je aan het verdiepen bent in veranderbereidheid en hoe je dit kunt vergroten. Op internet gaan meerdere vragenlijsten in de rondte (niet gek natuurlijk, dat hoort bij internet), maar het zou jammer zijn als je een oude versie gebruikt. Daarom kun je gewoon, via deze site, de vragenlijst aanvragen. Direct bij de bron, Erwin Metselaar zelf.

Vul het contactformulier in en je ontvangt binnen 48 uur de Word versie per mail.

Van Weerstand naar veranderbereidheid

Vanaf de publicatie van de eerste druk in 1997 is het boek ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ een stabiele factor in de literatuur over verandermanagement. Van het daarin gepresenteerde diagnoseinstrument, de DINAMO voor veranderbereidheid, wordt intensief gebruik gemaakt in de praktijk van verandermanagement.

De DINAMO-methode is inmiddels uitgegroeid tot de Nr1. Veranderaanpak van Nederland. Een grote groep verandermanagers (adviseurs, hr-managers, lijnmanagers, trainers, coaches etc.) heeft met dit krachtige instrument kunnen werken. De ervaringen en inzichten die hiermee de afgelopen jaren zijn opgedaan, zijn gebundeld in de geactualiseerde derde editie van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’.

Dinamo model vragenlijst

Oorsprong van het DINAMO Model

Het DINAMO-model vindt zijn oorsprong in het promotie-onderzoek van Erwin Metselaar, uitgevoerd van 1992 tot 1997 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In zijn zoektocht naar evidence-based inzichten over weerstand tegen organisatieverandering, adopteerde hij Ajzen’s model van gepland gedrag, een veel gehanteerd model om allerlei soorten gedragsintenties te voorspellen en te verklaren, als onderlegger voor het DINAMO-model voor veranderbereidheid. In een groot aantal publicaties vanaf 1991 tot heden heeft Ajzen’s model zijn waarde bewezen voor het voorspellen, verklaren en veranderen van uiteenlopende soorten gedrag . Door de inzichten van Ajzen als startpunt te kiezen voor het DINAMO-model is een krachtige aanpak voor organisatieverandering ontstaan.

Over willen, moeten en kunnen veranderen

Praten in termen van attitude, subjectieve norm en gedragscontrole sluit echter in het geheel niet aan bij de praktijk van verandermanagement. In plaats daarvan gebruiken we in het DINAMO-model de driedeling in willen, moeten en kunnen veranderen om respectievelijk de attitude van een medewerker (willen veranderen), de subjectieve norm (moeten veranderen) en de gedragscontrole van een medewerker (kunnen veranderen) ten aanzien van een veranderproces aan te geven. In een veranderproces gaat het zelden alleen om het veranderen van gedrag. De gedragsverandering is wel een voorwaarde om de resultaten van de organisatie te verbeteren. Je hebt niets aan draagvlak als dit niet ook tot concrete verbeteringen leidt. Het basismodel achter de DINAMO is daarom uitgebreid met de beoogde resultaten van het veranderproces.

De DINAMO voor veranderbereidheid

De driedeling in de motivatoren willen, moeten en kunnen veranderen is nog vrij grof van aard. Zo geeft de indeling niet aan welke uitkomsten van belang zijn voor de attitudevorming (willen veranderen), wie onderdeel uitmaken van de subjectieve norm (moeten veranderen) en welke factoren bepalen hoeveel controle iemand over een veranderproces ervaart (kunnen veranderen). In het Dinamo-model wordt elk aspect daarom vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo is een model ontstaan bestaande uit 14 evidence-based factoren die van invloed zijn op de veranderbereidheid van betrokkenen in een veranderproces. De 14 factoren zijn als volgt ingedeeld:

DINAMO model vragenlijst

Om inzicht per factor te krijgen in de mate van veranderbereidheid is de Dinamo vragenlijst ontwikkeld. Deze kun je eenvoudig aanvragen door het contactformulier in te vullen.

dinamo vragenlijst

Wil je meer weten over het vergroten van veranderbereidheid en welke interventies bij welke factor goed passen? Neem dan contact met ons op.

DINAMO vragenlijst aanvragen