Leren

 Veranderen is leren, leren is veranderen

De bestseller ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ heeft de afgelopen jaren een vaste plek veroverd in Nederland Veranderland. Het boek vormt het startpunt voor de masterclasses van Changemanager.nl:

Klik op de opleiding voor meer informatie en deelname.