Veranderen met visie

Uw verandering scherp in beeld

In het seminar ‘Veranderen met visie’ nemen Erwin Metselaar en Peter van Delft u graag mee in de theorie en praktijk van verandermanagement. Deze experts gaan graag met u aan de slag om de veranderplannen voor uw organisatie tactisch en strategisch scherp te stellen.

De dag bestaat uit twee delen:

In de ochtend houden de auteurs de theorie en praktijk van verandermanagement tegen het licht. Na een spannende ‘battle’ is het laatste woord uiteraard aan het publiek om te bepalen wie als winnaar uit deze strijd naar voren komt. Blijft de theorie overeind of overwint de weerbarstige praktijk?

In de middag wordt in interactieve werkvormen ingegaan op uw eigen casus. Samen brengen we de veranderkundige uitdaging voor uw eigen organisatie in beeld en bieden we oplossingen. Zo garanderen we maximaal rendement voor u persoonlijk en voor uw organisatie.

Dit seminar zal worden geleid door Peter van Delft en Erwin Metselaar. De locatie is omgeving Utrecht en zal 2 weken van te voren aan de deelnemers bekend worden gemaakt. De kosten voor het seminar bedragen € 895,– ex. BTW. Voor deelname verzoeken we u vriendelijk om onderstaande aanmeldformulier in te vullen.

De data voor 2017 worden binnenkort bekend gemaakt.

Aanmeldformulier seminar ‘Veranderen met visie’

  • Gegevens voor facturatie

  • Betalingsvoorwaarden

  • De kosten van het seminar 'Veranderen met visie' bedragen €695,-- exclusief btw. U ontvangt de factuur bij aanmelding. U wordt vriendelijk verzocht om deze binnen 14 dagen te voldoen. Indien u onverhoopt niet kunt, staat het u altijd vrij om een vervanger te sturen. Tot 30 dagen voor aanvang van het evenement kunt u kosteloos annuleren. Een eventueel betaalde factuur wordt dan volledig gerestitueerd. Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt u 50% van het betaalde factuurbedrag retour. Bij afmelding binnen een termijn van 14 dagen tot het evenement vindt geen restitutie plaats. U kunt met de betalingsvoorwaarden akkoord gaan door het plaatsen van een vinkje.