Hoe neem je de beheersafdeling mee bij de implementatie van de Omgevingswet?

Volgens de wet moeten we 1 juli 2022 klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de inrichting en implementatie zijn alle betrokken organisaties al jaren bezig. Zo ook de Waterschappen. Naast alle juridische, organisatorische en digitale veranderingen speelt ook het menselijk kapitaal een essentiële rol. Dit start logischerwijs bij de afdelingen waar de impact het grootst is. De beheersafdeling wordt daarbij vaak over het hoofd gezien. Waterschap Vallei en Veluwe is nu bijna vier jaar verder met de implementatie. Daarbij hoort ook dat het repertoire van de beheersafdeling wordt verrijkt.

Waterschap Vallei en Veluwe

Paul van Eijk en Irma Huijnen van Waterschap Vallei en Veluwe delen graag hun kennis en ervaring rondom de implementatie van de Omgevingswet bij de afdeling Beheer Watersystemen (BWS). De Omgevingswet is een enorme veranderopgave waar we al jaren mee bezig zijn. Bij het kortsluiten van de beleidscyclus horen de harde maar ook de zachte aspecten. Uit een interne audit kwam de behoefte naar voren om met BWS methodisch aan de slag te gaan met de implementatie van de Omgevingswet.

Maar hoe neem je een beheersafdeling mee in de beleidscyclus die voor alle overheden straks hetzelfde is? Hoe zorg je ervoor dat iedereen gaat handelen in de geest van de Omgevingswet? Van het uitvoeren van waterbeheerplannen, verlenen vergunningen, handhaving tot en met monitoring. Het liefst werken we samen met omliggende waterschappen en provincies. De gedachte van één overheid vraagt écht om een andere manier van werken. Een duidelijke ambitie. Maar wat betekent dit voor de mensen zelf? Hoe ver zijn ze? En waar heeft men behoefte aan? Kortom, hoe neem je waterbeheerders mee in de omgevingswet? Om antwoord op deze vraag te krijgen is de veranderbereidheid van BWS onderzocht aan de hand van het DINAMO-model [1].

Over de samenwerking

We zoeken graag naar manieren om elkaar te helpen bij de implementatie van de Omgevingswet bij de beheersafdelingen. Door het uitvoeren van (DINAMO)-onderzoek en het delen van kennis en ervaring willen we de mogelijkheden vergroten om van elkaar te leren. Hoe staat het met de veranderbereidheid bij de collega-waterschappen? Welke acties en interventies werken en welke niet? We hebben elkaar vast veel te vertellen!

Download de flyer voor meer informatie en contactgegevens.