Experts in verandermanagement

Elke veranderopgave vraagt om beweging. Beweging van je mensen richting de gestelde doelen en ambities. Changemanager helpt je bij het realiseren van deze beweging. Dit doen we met elkaar en vanuit betrokkenheid bij de medewerkers die het aangaat. Een mensgerichte aanpak met maximaal draagvlak. We staan en werken echt in je organisatie. Door structureel aanwezig te zijn zorgen we voor verbinding, zijn we toegankelijk, overzien we snel wat er speelt, creëren we nieuwe samenwerkingen en vergroten we het verandervermogen van je mensen.

Veranderen naar toekomstbestendige organisaties

Toekomstbestendige organisaties voorzien wat er op ze afkomt. Dit vraagt om verbeteren, veranderen en vernieuwen vanuit een doordachte veranderaanpak. Zo zorg je voor een organisatie vol verandervermogen en flexibiliteit. Vanuit jouw doelen en ambities kijken we samen welke Changemanager het beste past bij de opdracht. Deze is gedurende langere tijd inzetbaar op jouw verandervraagstuk. Afhankelijk van waar je staat in het veranderproces helpt deze Changemanager je bij:

  • Het aan de voorkant scherp stellen van de veranderbehoefte en voeren van de veranderdialoog.
  • Ontwikkelen, uitvoeren en zorgen voor gedragen oplossingen tijdens het verandertraject.
  • Het borgen van resultaten en continu blijven verbeteren richting de afronding van het verandertraject, zodat de toekomstbestendige organisatie stevig staat.

Onze footprint

We staan in verbinding met jou als klant en committeren ons aan het succes van het traject. We ontwikkelen het plan én implementeren het met een hands-on aanpak (geen dikke rapporten dus van ons). We gaan voor een gedragen resultaat vanuit betrokkenheid en veranderbereidheid bij iedereen. We creëren beweging en vergroten het verandervermogen van jouw mensen. Zo simpel als deze woorden zijn, zo complex is de praktijk van organisatieverandering. Onze verandermanagers helpen je daar graag bij. Maak hieronder kennis met de verandermanagers van Changemanager.

Contact