Tools voor succesvolle organisatieverandering

Een verandering danwel verbetering heeft tot doel de organisatie, het team en of het individu naar een hoger niveau te tillen. Tools helpen daarbij om bepaalde deelgebieden binnen een transitie inzichtelijk te maken.

Lees meer over de DINAMO aanpak voor het in kaart brengen van de veranderbereidheid van je mensen. De MEDIA-aanpak geeft structuur tijdens de verandering. Een tools en surveys kunnen ingezet worden om het startpunt voor verbeteracties te bepalen.