Veranderen volgens de MEDIA-aanpak

Bij de ondersteuning van veranderprocessen volgen we de MEDIA-aanpak:

  1. Meting
  2. Dialoog
  3. Actie

In de eerste stap vindt de meting met de DINAMO plaats onder de betrokken managers en medewerkers. Door een totaalrapportage te maken én deelrapportages ontvangt iedere lijnmanager de resultaten voor zijn eigen team of afdeling. Deze rapportage vormt het startpunt voor een dialoog tussen managers en medewerkers over de impact en consequenties van de verandering.

Hieraan worden vervolgens gezamenlijk acties en interventies gekoppeld. Dezelfde dialoog wordt op directieniveau gevoerd op basis van de totaalrapportage. Zo worden lokaal per team of afdeling en organisatiebreed initiatieven gestart en gecoördineerd om van de verandering een succes te maken.

spindiagram-DINAMO

Contact