Veranderbereidheid

Van weerstand naar veranderbereidheid. Weerstand klikt negatief en gaat ervanuit dan men niet wil veranderen. Veranderbereidheid biedt een positieve kijk op het realiseren van organisatieverandering. Daarom praten we liever over veranderbereidheid, het vermogen om te kunnen en willen veranderen. Veranderbereidheid is als volgt te omschrijven:

Een positieve gedragsintentie van een medewerker ten aanzien van de invoering van veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het veranderingsproces te ondersteunen danwel te versnellen.

Weerstand overwinnen mist vaak zijn doel

Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste wordt zelden een goede diagnose gesteld met betrekking tot de oorzaken van de weerstand. Tevens staat vaak de negatieve kijk op weerstand centraal. Hoe vaak wordt wel niet gesproken over de ‘irrationeel handelende mens die uit onzekerheid over nieuwe ontwikkelingen angstvallig vasthoudt aan het oude’. Tot slot wordt vaak gekozen voor interventies waarbij de relatie ontbreekt tussen de oorzaken van weerstand enerzijds en interventies anderzijds.

Van Weerstand naar veranderbereidheid

Vanaf de publicatie van de eerste druk in 1997 is het boek ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ een stabiele factor in de literatuur over verandermanagement. Van het daarin gepresenteerde diagnoseinstrument, de DINAMO voor veranderbereidheid, wordt intensief gebruik gemaakt in de praktijk van verandermanagement. Door eerst een goede diagnose te stellen, kan een koppeling gemaakt worden met de interventies voor het vergroten van veranderingsbereidheid en daarmee het realiseren van verandersucces.

Oorsprong Dinamo model

Het model van gepland gedrag van Ajzen (Ajzen 1991), vormt een goed uitgangspunt voor het invullen van de tot nu toe lege huls ‘veranderingsbereidheid’. Ajzen’s model volgend zal de veranderingsbereidheid van een medewerker worden bepaald door:

  1. de attitude van de persoon ten aanzien van het gedrag
  2. de subjectieve normen ten aanzien van het gedrag
  3. de controle die de persoon ervaart over het gedrag.

Het model van Azjen is een prima beginpunt voor het verklaren van veranderbereidheid. Het geeft inzicht in de verwachtingen die mensen hebben over de uitkomst van de verandering. Welke kansen en bedreigingen ze zien/ervaren. En of er sprake is van een stimulerend veranderklimaat.

Om het model werkend te maken en aan te laten sluiten bij de praktijk van verandermanagement heeft Metselaar het model doorvertaald naar de driedeling willen, moeten en kunnen veranderen.

DINAMO-onderzoek

Om de uitkomsten ook te kunnen vertalen naar gerichte interventies is het Dinamo-onderzoek (Metselaar 1997) uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het DINAMO diagnosemodel en instrument waarin bronnen van veranderbereidheid op overzichtelijke wijze zijn ondergebracht. De koppeling naar 14 factoren zorgt ervoor dat gericht interventies op de uitkomsten ingericht kunnen worden om het verandervermogen en daarmee het resultaat te vergroten.

Veranderbereidheid

Wil je meer weten over het vergroten van veranderbereidheid en welke interventies bij welke factor goed passen? Neem dan contact met ons op.

Interessante links:

Het DINAMO model als meting 

Boek: Van weerstand naar veranderbereidheid

Whitepaper: vertrouwen en succesvol veranderen

Spreek een expert