De DINAMO

Inzicht in de veranderbereidheid

De DINAMO biedt een positieve kijk op organisatieverandering door de veranderbereidheid van de betrokkenen in beeld te brengen. De resultaten geven inzicht in de motivatie en drijfveren die tezamen het draagvlak voor de verandering vormen. De DINAMO adviseert middels de aansluitende interventiematrix over de beste aanpak om de veranderbereidheid te vergroten.

De DINAMO wordt online afgenomen en biedt zo snel en helder inzicht in het draagvlak voor de verandering. Wilt u het instrument inzetten in uw (verander)managementpraktijk? Laat het ons weten via het contactformulier op deze site. Klik hier voor een overzicht van de tarieven van de DINAMO-vragenlijst.