Geef gratis een boek weg

Indien u de eigenaar bent van een exemplaar van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ met weggeefcode, dan kunt u het boek gratis cadeau doen aan iemand in uw netwerk. Vul hiervoor dit formulier in met de unieke weggeefcode. Changemanager.nl stuurt het boek vervolgens naar de gelukkige ontvanger.

[Let op: alle letters in de code zijn HOOFDLETTERS. Het cijfer 0 (nul) komt niet voor in de code in verband met verwarring met de hoofdletter O]

Ik geef een tweede exemplaar van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ weg aan…